KarbaminsyreAll kunnskapen som mennesket har samlet i århundrer om Karbaminsyre er nå tilgjengelig på internett, og vi har samlet og bestilt den for deg på en mest mulig tilgjengelig måte. Vi vil at du skal kunne få tilgang til alt relatert til Karbaminsyre som du vil vite raskt og effektivt; at opplevelsen din er hyggelig og at du føler at du virkelig har funnet informasjonen om Karbaminsyre som du lette etter.

For å nå våre mål har vi gjort en innsats for ikke bare å få den mest oppdaterte, forståelige og sannferdige informasjonen om Karbaminsyre, men vi har også passet på at utformingen, lesbarheten, lastehastigheten og brukervennligheten til siden være så hyggelig som mulig, slik at du på denne måten kan fokusere på det essensielle, kjenne til all data og informasjon som er tilgjengelig om Karbaminsyre, uten å måtte bekymre deg for noe annet, vi har allerede tatt hånd om det for deg. Vi håper vi har oppnådd vårt formål og at du har funnet informasjonen du ønsket om Karbaminsyre. Så vi ønsker deg velkommen og oppfordrer deg til å fortsette å nyte opplevelsen av å bruke scientiano.com.

Karbaminsyre
Strukturformel av karbaminsyre
Ball-and-stick-modell av karbaminsyre
Navn
Foretrukket IUPAC-navn
Karbaminsyre
Andre navn
Aminometansyre
Identifikatorer
3D-modell ( JSmol )
ChEBI
CHEMBL
ChemSpider
DrugBank
KEGG
MeSH Karbamin + syre
UNII
  • InChI = 1S / CH3NO2 / c2-1 (3) 4 / h2H2, (H, 3,4) SjekkY
    Nøkkel: KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-N SjekkY
  • InChI = 1 / CH3NO2 / c2-1 (3) 4 / h2H2, (H, 3,4)
    Nøkkel: KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYAC
  • O = C (O) N
Eiendommer
C H 3 N O 2
Molarmasse 61,040  g · mol 1
Beslektede forbindelser
Beslektede forbindelser
Formamid
Ditiokarbamat
Karbonsyre
Urea
Utenylkarbamat
Med mindre annet er angitt, blir data gitt for materialer i standardtilstand (ved 25 ° C, 100 kPa).
SjekkY verifisere  ( hva er   ) SjekkYN
Infoboksreferanser

Karbaminsyre , som også kan bli kalt maursyre eller aminokarboksylsyre , er det kjemisk forbindelse med formelen H 2- COOH. Det kan oppnås ved omsetning av ammoniakk NH 3 og karbondioksyd CO 2 ved meget lave temperaturer, noe som også gir en lik mengde ammoniumkarbamat . Forbindelsen er stabil bare opp til ca. 250 K (-23 ° C); ved høyere temperaturer brytes den ned i de to gassene. Det faste stoffet består tilsynelatende av dimerer , med de to molekylene forbundet med hydrogenbindinger mellom de to karboksylgruppene COOH.

Karbaminsyre kunne sees på som både en amin og karboksylsyre , og derfor en aminosyre ; bundet av syregruppen direkte til nitrogenatomet (uten noen mellomliggende karbonkjede) gjør imidlertid at den oppfører seg veldig annerledes enn disse klassene. ( Glysin anses generelt å være den enkleste aminosyren). Den hydroksyl- gruppe bundet til karbonet også utelukker det fra amid- klassen.

Uttrykket "karbaminsyre" brukes også generisk for hvilke som helst forbindelser med formen RHNCOOH eller RR'NCOOH, hvor R og R 'er organiske grupper .

Deprotonering av en karbaminsyre gir et karbamatanion RR'NCOO - hvis salter kan være relativt stabile. Karbamat er også et begrep som brukes for estere av karbaminsyrer, slik som metylkarbamat H 2 NC (= O) OCH 3 . Den karbamoyl- funksjonelle gruppen RR'NC (= O) - (ofte betegnet med Cbm ) er karbaminsyremolekylet minus OH-delen av karboksylen.

Struktur

Karbaminsyre er et plant molekyl.

H 2 N gruppen av karbaminsyre, i motsetning til den for de fleste aminer, kan ikke protoneres til en ammoniumgruppe H 3 N + -. Den zwitterioniske formen H 3 N + -COO - er meget ustabil og raskt spaltes til ammoniakk og karbondioksyd, men det er en rapport av dets deteksjon i ices bestrålt med høyenergi- protoner .

Derivater

Karbaminsyre er formelt stamforbindelsen til flere viktige familier av organiske forbindelser:

Karbaminsyrer

Mange substituerte karbamidsyre-syrer (RHNCOOH eller RR'NCOOH), kan lett syntetiseres ved bobling av karbondioksyd gjennom løsninger av det tilsvarende amin (RNH 2 eller RR'NH, henholdsvis) i et egnet løsningsmiddel, slik som DMSO eller superkritisk karbondioksid. Disse karbaminsyrene er generelt ustabile ved romtemperatur og går tilbake til moderaminet og karbondioksid.

Karbamatestere

I motsetning til karbaminsyrer er karbamatestere generelt stabile ved romtemperatur. De fremstilles ved omsetning av karbamoylklorider med alkoholer, tilsetning av alkoholer til isocyanater og reaksjon av karbonatestere med ammoniakk.

Forekomst i naturen

Den enzym karbamat kinase som er involvert i flere metabolske veier for levende organismer, katalyserer dannelsen av karbamoylfosfat H
2
N
C (= O) O PO2
3

ATP + NH
3
+ CO
2
ADP + H
2
N
C (= O) O PO2
3

Ett hemoglobinmolekyl kan føre fire molekyler karbondioksid til lungene som karbamatgrupper dannet ved reaksjon av CO
2
med fire terminale amingrupper av deoksyformen . Den resulterende forbindelsen kalles karbaminohemoglobin .

Bruker

Industriell

Karbaminsyre er et mellomprodukt i den industrielle produksjonen av urea, som involverer reaksjonen av karbondioksid og ammoniakk.

CO 2 + NH 3 H 2 COOH
H 2 COOH + NH 3 CO (NH 2 ) 2 + H 2 O

Medisinsk

Noen karbamatestere har bruk som muskelavslappende midler som binder seg til barbituratstedet til GABA A- reseptoren, mens andre brukes som insektmidler , for eksempel aldikarb .

Kjemisk syntese

Et amin-funksjonell gruppe -NH 2 kan beskyttes mot uønskede reaksjoner ved å være utformet som karbamatester rest -NHC (= O) -OR. Hydrolyse av esterbindingen produserer deretter en karbaminsyre NHC (= O) OH, som deretter mister karbondioksid og gir ønsket amin.

Se også

Referanser

Opiniones de nuestros usuarios

Alexander Sørensen

Informasjonen om Karbaminsyre er veldig interessant og pålitelig, som resten av artiklene jeg har lest så langt, som allerede er mange, fordi jeg har ventet på Tinder-datoen min i nesten en time og den vises ikke, så det gir meg som har reist meg opp. Jeg benytter anledningen til å legge igjen noen stjerner for selskapet og drite på livet mitt.

Edith Finstad

Jeg trodde jeg allerede visste alt om Karbaminsyre, men i denne artikkelen har jeg bekreftet at enkelte detaljer som jeg syntes var gode ikke var så gode. Takk for informasjonen.

Julie Håland

Det er en stund siden jeg har sett en artikkel om Karbaminsyre skrevet på en så didaktisk måte. Jeg liker det.