Utviklingsmessig etikk og forskning med embryonale stamceller

Utviklingsmessig etikk og forskning med embryonale stamceller

Siden oppdagelsen av embryonale stamceller (ESC) i 1998, har forskning på disse cellene ført til mange store gjennombrudd i medisin og biologi. ESC er celler som har potensial til å dele seg og bli til alle de forskjellige celletypene i kroppen vår, noe som gjør dem ekstremt verdifulle for forskning på nye behandlinger for en rekke sykdommer.

Men med denne potensielle nytten kommer også etiske spørsmål. Fordi ESC kommer fra befruktede egg, kan noen hevde at det er galt å bruke dem til forskning. I denne artikkelen vil vi undersøke utviklingsmessig etiske spørsmål som er involvert i forskning med ESC og diskutere noen av de viktigste forskningsanvendelsene for disse cellene.

Før vi går videre, la oss definere noen uttrykk som vil være nyttige å forstå videre i denne artikkelen. En zygote er et befruktet egg. En blastocyst er en eggcelle som har blitt delt flere ganger, og som har et hulrom inne i seg. Inni hulrommet er det et klump av celler som kalles en indre cellemassen (ICM). ESC eksisterer i ICM og er den typen stamceller vi vil fokusere på i denne artikkelen.

Oppførselsetikk

Når vi vurderer utviklingsmessig etiske spørsmål knyttet til forskning med ESC, er det viktig å fokusere på oppførselsetikk. Oppførselsetikk er den filosofiske studien av hva som er riktig og galt i forholdet mellom en person og samfunnet. Det er en gren av filosofi som fokuserer på hvordan mennesker skal handle og oppføre seg, og hva som er riktig og galt i samfunnet.

For å forstå oppførselsetikk innen forskning med ESC, må vi først undersøke hva som skjer i utviklingen av et embryo. Et befruktet egg vil utvikle seg til en blastocyst etter omtrent fem dager med celledeling. Inni hulrommet i blastocysten er ICM, og det er i disse cellene at ESC er funnet.

Dersom ICM blir fjernet fra blastocysten, vil embryoet dø. Men dersom ICM blir bevart og delt, kan de bli til en rekke celler - inkludert ESC - og videre til forskjellige vev i kroppen vår. Dette betyr at embryoet må deles opp for å få tilgang til ESC.

Dette er der utfordringen kommer inn. For å få tak i ICM og ESC, må blastocysten bli ødelagt, og mange vil anse dette som å ødelegge liv. Dette er et viktig verdispørsmål og noe som må bli vurdert når vi drøfter forskning med ESC.

Embryonale stamceller og forskning

Forskning på ESC gir et bredt spekter av potensielle behandlinger for ulike sykdommer. For eksempel kan ESC brukes til å studere hvordan bestemte sykdommer utvikler seg i kroppen, og hvordan de kan forebygges og behandles. Det kan også brukes til å teste effekten av forskjellige legemidler på bestemte sykdommer. I sum kan forskning på ESC potensielt lede til utviklingen av mer effektive og spesifikke behandlinger for en rekke sykdommer og lidelser.

En spesiell anvendelse av forskning med ESC er potensialet for å skape nye organer og vev. For eksempel kan ESC brukes til å lage nye celler for å reparere skadet hjernevev etter en traumatisk hjerneskade. Det kan også brukes til å lage nye hjerteceller for å reparere skadet hjertemuskulatur etter en hjerteinfarkt.

Et annet applikasjon av forskning på ESC er i kampen mot kreft. Når kreftceller sprer seg til andre deler av kroppen vår, kan de ødelegge friske celler og vev. Enhver behandling som unngår dette og beskytter friske celler, kan potensielt være svært verdifull. ESC kan brukes til å utvikle nye terapier for kreft som kan målrette de skadelige cellene, men la de friske være urørt.

Forskningsmuligheter og fordelene som kommer med det

Essayet hittil har fokusert på utviklingsmessig etikk og utfordringene som følger med forskning på ESC. Men det er også viktig å huske på at forskning på ESC kan gi store fordeler for pasienter og samfunnet som helhet.

Forskning på ESC kan bidra til utvikling av nye behandlingsformer og medisiner for en rekke sykdommer. Det kan også gi ny kunnskap om sykdommer som kan hjelpe til med å forbedre diagnose og forebygging. Til slutt kan forskning på ESC potensielt hjelpe til med å redusere antallet mennesker som dør som følge av sykdom.

Forskning på ESC kan også hjelpe til med å redusere behovet for å bruke dyremodeller i forskning. Dette er viktig i seg selv, ettersom mange har bekymringer om at dyreforsøk kan være umoralske og påfører dyr lidelse. I tillegg gir ESC oss muligheten til å studere menneskelig biologi og sykdom i en mye mer nøyaktig måte enn vi kan ved å bruke dyremodeller.

Konklusjon

Utviklingsmessig etikk og forskning på embryonale stamceller tar med seg både kompleksitet og kontroverser. Å forstå forskjellen mellom zygoter og blastocyst, vil gi oss en bedre forståelse av hvordan embryonale stamceller fungerer og hvor de kommer fra. Mens noen argumenterer for at forskning på ESC er umoralsk, viser andre til deres potensiale til å gi viktige behandlingsmuligheter for sykdommer. Utover fordeler og temaer som vil sette fokus på mennesker, kan forskning på ESC også hjelpe til med å redusere behovet for dyreforsøk.

Utviklingsmessig etikk og forskning på embryonale stamceller er et område som vil fortsette å være kontroversielt. Men det er også et område som vil kunne gi store fordeler for pasienter og samfunnet som helhet. Det er viktig at vi fortsetter å undersøke disse spørsmålene og søke etter en god balanse mellom potensialet for vitenskapelig framgang og hensynet til individuelle rettigheter og verdier.