Teorien om psykoseksuell utvikling

Teorien om psykoseksuell utvikling

Psykoseksuell utvikling er en teori som ble laget av Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalyse. Denne teorien beskriver hvordan en person utvikler seg psykologisk fra fødselen til voksen alder. Teorien om psykoseksuell utvikling har fått mye kritikk gjennom årene, men den har også blitt anerkjent som en viktig teori i utviklingspsykologi.

Ifølge Freud er det fem ulike stadier av psykoseksuell utvikling, nemlig munnfasen, analfasen, fallisk fasen, latensfasen og genitalfasen. I denne artikkelen vil jeg forklare disse stadiene i detalj.

Munnfasen:
Munnfasen starter fra fødselen til omtrent 18 måneder. I denne fasen er tungen, leppene og munnen sentrale områder som blir brukt til å utforske og oppleve verden. I munnfasen lærer babyen å suge, tygge og svelge. Ifølge Freud, er det i denne fasen at babyer opplever den første konflikten i livet sitt, nemlig konflikten mellom behovet for å utforske verden ved å sette ting i munnen og ønsket om å være nær moren hele tiden.

Analfasen:
Analfasen starter fra omtrent 18 måneder til 3 år. Denne perioden er kjent for at barna lærer å kontrollere tarm-bevegelsene sine. I denne fasen lærer også barna å føle seg komfortable med å sitte på en voksen-toalett. Ifølge Freud, er det i denne fasen at barna opplever den andre konflikten i livet sitt, nemlig konflikten mellom ønsket om å beholde avføringen sin og ønsket om å bli kvitt den.

Fallisk fasen:
Fallisk fasen starter fra omtrent 3 år til omtrent 6 år. I denne fasen, begynner barna å utforske sitt eget kjønnsorgan. Dette stadiet får navnet "fallisk fase" fordi kjønnsorganet til gutter (penis) blir sentrale områder av utforskning. Ifølge Freud, er det i denne fasen at barna opplever den tredje konflikten i livet sitt, nemlig konflikten mellom ønsket om å utforske sin egen kropp og ønsket om å tilfredsstille kulturelle normer.

Latensfasen:
Latensfasen starter fra omtrent 6 år til omtrent tidlig tenårene. Dette er en rolig periode for barna, hvor deres fysiske og psykologiske forandringer går i en langsommere takt. Ifølge Freud, er det i denne fasen at barna ikke har noen spesielle seksuelle interesser, men heller fokuserer på akademiske og sosiale aktiviteter.

Genitalfasen:
Genitalfasen starter fra omtrent tidlig tenårene og varer gjennom resten av livet. I denne fasen, blir seksuell utforskning og interaksjon med andre betydningsfulle aktitiveter. Ifølge Freud, er det i denne fasen at mennesker har evnen til å danne sunnere forhold og å ha en mer moden seksualitet.

I tillegg til disse stadiene, er det tre ulike måter å utvikle seg på i psykoseksuell utvikling. Den ene måten er gjennom den ideelle balansen. Dette innebærer at individet har mulighet til å balansere egne behov og normer og krav fra omgivelsene.

Den andre måten er gjennom overdreven idealisering, som kan føre til isolasjon og vanskeligheter i sosiale situasjoner.

Den tredje måten er gjennom overdreven avhengighet, som kan føre til å miste muligheten til å gjøre egne valg og en tendens til å bli underdanig til andre.

Til tross for at teorien om psykoseksuell utvikling ble skrevet over hundre år siden, kan den fortsatt være relevant i dag. Den kan være spesielt nyttig for psykologer og rådgivere som jobber med ungdom og voksne som kan ha opplevd en forstyrrelse i utviklingen sin.

Det er også viktig å huske at Freud var en mann og hans teori kan være preget av hans egen sosiale situasjon og kulturens syn på seksualitet. Ikke alle enkeltindivider vil gå gjennom hvert eneste stadiet på en helt presis måte.

Teorien om psykoseksuell utvikling er en av flere teorier som tilbyr en gjennomtenkt innsikt i menneskets psykologi. Det kan være svært nyttig for individer som prøver å forstå seg selv, og for de som ønsker å hjelpe andre.