Narrativ analyse – hva er det og hvordan fungerer det?

Narrativ analyse er en form for undersøkelse som fokuserer på narrativet, historien eller fortellingen, og hvordan dette påvirker vår forståelse av forskjellige fenomener. Dette kan være alt fra et enkelt individ sin personlige historie, til mer omfattende fortellinger fra en organisasjon eller et samfunn.

Hva er narrativ analyse?

Narrativ analyse er en akademisk disiplin som bruker analyse av historier og fortellinger for å forstå sosiale og kulturelle fenomener. Det kan brukes til å studere alt fra historisk materiale, til populærkultur og nyheter.

Målet med narrativ analyse er å avdekke hvilken betydning fortellinger har, og hvordan de påvirker vår forståelse av verden rundt oss. Dette inkluderer å se på fortellingens grunnleggende strukturer, som plot, karakterer, perspektiv og temaer, samt hvordan disse blir brukt for å kommunisere videre et budskap.

Hvordan fungerer narrativ analyse?

En av de viktigste metodene i narrativ analyse er å identifisere og evaluere narrativets ulike komponenter, for deretter å se på hvordan disse fungerer sammen som en helhet. Dette inkluderer å utforske hovedpersonens indre liv, hvordan temaer blir uttrykt gjennom konflikter, og hvordan plotutviklingen skaper spenning og driv i fortellingen.

Narrativ analyse kan brukes til å avdekke både åpenbare og skjulte budskap i historiene vi forteller hverandre. Dette kan inkludere alt fra å se på hvordan media dekker politiske saker, til hvordan bedrifter kommuniserer med kundene sine.

En sentral del av narrativ analyse er også å vurdere hvordan ulike grupper påvirkes av de fortellingene som blir fortalt. Dette kan for eksempel være å se på hvordan en bestemt samfunnsgruppe blir framstilt i media, eller hvordan ulike politiske grupperinger bruker narrativ for å argumentere for ulike synspunkter.

Hovedkomponenter i narrativ analyse

Narrative teknikker

De ulike teknikkene som brukes i en narrativ, som for eksempel plot, karakteroppbygning og bruk av språk, er sentrale i en narrativ analyse. Ved å nøye analysere disse teknikkene kan man avdekke hva som ligger bak historien som blir fortalt.

Kontekst

En narrativ kan ikke sees isolert fra sin kontekst og det samfunn den er en del av. Det er viktig å se på sosiale og kulturelle omstendigheter når man analyserer en narrativ, da dette kan være avgjørende for hva fortellingen betyr.

Semiotikk

Narrativ analyse bruker ofte semiotikk for å avsløre hvilke symboler og metaforer som blir brukt i en fortelling. Dette kan være visuell symbolism, språklig symbolism, eller symbolikk knyttet til handlingen og handlingene som utføres i fortellingen.

Kritisk analyse

Narrativ analyse innebærer også kritisk analyse av fortellingen og dens betydning. Dette kan inkludere å vurdere virkelighetsoppfatninger, verdisyn og politiske implikasjoner av fortellingen.

Anvendelser av narrativ analyse

En av de mest utbredte anvendelsene av narrativ analyse er innenfor utdanning og forskning. Dette kan være alt fra historieforskning, til studier av sosiale og kulturelle fenomener, og bedriftsforskning.

Narrativ analyse brukes også mye innenfor journalistikk, PR og markedsføring. Dette kan være alt fra å lage en narrativ rundt et bestemt produkt eller merke, til å undersøke hvordan media fremstiller bestemte hendelser eller personer.

I tillegg blir narrativ analyse brukt i terapi og psykologi, hvor narrativ terapi er en populær tilnærming til å hjelpe mennesker med å takle og bearbeide traumer og personlige problemer.

Konklusjon

Som vi har sett, er narrativ analyse en viktig disiplin for å forstå hvordan fortellinger påvirker vår forståelse av verden rundt oss. Ved å analysere de ulike komponentene i en narrativ, kan man avdekke underliggende budskap og se hvordan forskjellige grupper påvirkes av disse historiene. Narrativ analyse har mange anvendelser innenfor både akademia og samfunnet ellers, og vil sannsynligvis fortsette å være en viktig metode for å forstå menneskelig erfaring i fremtiden.