Kan stress føre til høyt blodtrykk?

Kan stress føre til høyt blodtrykk?

Kan stress føre til høyt blodtrykk?

Stress er en naturlig del av våre liv. Det kan oppstå som et resultat av situasjoner som krever at vi tilpasser oss og til og med trives på, men det kan også oppstå som et resultat av belastninger som kan være skadelige for helsen vår. Forskere og leger har lenge vært opptatt av å finne ut om stress kan føre til høyt blodtrykk, og om langvarig stress kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på denne problemstillingen og forsøke å gi et grundig og informativt svar på spørsmålet: kan stress føre til høyt blodtrykk?

Hva er stress?

Før vi går videre, la oss begynne med å avklare hva vi mener når vi bruker ordet 'stress'. Stress kan beskrives som en respons fra kroppen på en belastning eller en situasjon som krever at vi tilpasser oss på en eller annen måte. Stressreaksjonen kan føles som en økning i hjertefrekvensen, en følelse av spenning eller angst, eller en økning i blodtrykket. Stress kan oppstå fra både positive og negative hendelser, som å få en forfremmelse på jobben, bli gift, få en baby, eller bekymre seg for økonomien, helse eller forhold.

Hva er blodtrykk?

Blodtrykk er kraften som blodet utøver på veggene i blodårene når det strømmer rundt i kroppen vår. Blodtrykket består av to tall - systolisk og diastolisk. Systolisk blodtrykk er det høyeste tallet, som representerer kraften i blodårene når hjertet trekker seg sammen og pumper ut blod. Diastolisk trykk er det laveste tallet, som representerer kraften i blodårene når hjertet er i hvilefasen mellom to pulsslag. Normalt blodtrykk er vanligvis 120 over 80 (systolisk/diastolisk).

Hva er sammenhengen mellom stress og blodtrykk?

Forskere har kjent til sammenhengen mellom stress og blodtrykk i mange år. Når vi opplever stress, utløses det en reaksjon i kroppen som frigjør hormoner som adrenalin og kortisol. Disse hormonene øker hjertefrekvensen og gjør at blodårene trekker seg sammen, noe som kan øke blodtrykket midlertidig. Dette er en naturlig respons på stressende situasjoner og er kjent som 'kamp-eller- fluktrespons'.

Imidlertid er det når stresset vedvarer over tid, eller når vi utsettes for stress over en lengre periode, at problemene kan oppstå. Hvis stressresponsen aldri slår seg av og kroppen stadig er under press, kan dette over tid føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, inkludert høyt blodtrykk.

Kronisk stress og høyt blodtrykk

Langvarig eller kronisk stress kan ha en mer varig effekt på blodtrykket. Kronisk stress kan føre til at blodtrykket øker jevnt over tid, og dette økte trykket kan skade blodårene og øke risikoen for hjertesykdommer. Langvarig stress har også vært koblet til økt risiko for diabetes, fedme, depresjon og andre helseproblemer.

En studie fra 2018 publisert i tidsskriftet Psychological Bulletin undersøkte 27 tidligere studier omkring sammenhengen mellom stress og høyt blodtrykk. Studien konkluderte med at mennesker som opplevde kronisk stress over tid, hadde en høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk. Studien bekreftet også at stresset som ble opplevd, både i arbeidslivet og i familielivet, hadde en lignende effekt på blodtrykket.

Behandling av høyt blodtrykk

Å behandle høyt blodtrykk inkluderer vanligvis en kombinasjon av livsstilsendringer og medisiner. Livsstilsendringer innebærer å gjøre positive forandringer i kostholdet, få tilstrekkelig søvn og mosjon. Dette kan bidra til å redusere stressresponsen i kroppen og redusere blodtrykket.

En av de mest effektive måtene å behandle høyt blodtrykk på, er gjennom medisinering. Legen din kan forskrive medisiner som senker blodtrykket, som ACE-hemmere eller kalsiumkanalblokkere. Hvis du har et høyt stressnivå, kan du også vurdere å gå til en psykolog eller terapeut for å lære å håndtere stresset på en effektiv måte.

Konklusjon

Så kan stress føre til høyt blodtrykk? Ja, kronisk stress kan øke risikoen for høyt blodtrykk og hjertesykdommer. Langvarig stress og en kronisk stressrespons kan føre til at blodtrykket øker jevnt over tid, og dette økte trykket kan skade blodårene og øke risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er viktig å lære teknikker for å håndtere stress på en effektiv måte, samt overvåke blodtrykket og få regelmessige helsekontroller for å sikre god hjertehelse.