Interne validitet: Hvordan kan vi være sikre på at det er sammenheng mellom variablene våre?

Interne validitet: Hvordan kan vi være sikre på at det er sammenheng mellom variablene våre?

Interne validitet: Hvordan kan vi være sikre på at det er sammenheng mellom variablene våre?

Som forskere, ønsker vi alltid å undersøke sammenhengen mellom forskjellige variabler og beskrive kausalitet. En av de viktigste faktorene som kan bidra til å oppnå dette er intern validitet. I denne artikkelen vil vi se på hva intern validitet er, og hvordan vi kan være sikre på at det er en sammenheng mellom variabler i våre undersøkelser.

Hva er intern validitet?

Intern validitet beskriver hvor godt en undersøkelse måler det det skal måle. Det refererer til graden av kontroll vi har over variabler i vår undersøkelse. Hvis vi har god intern validitet, kan vi være sikre på at våre resultater skyldes endringene vi gjør i variablene våre, og ikke en annen faktor.

En viktig del av å opprettholde intern validitet er nøye planlegging og design av vår studie. Vi trenger å sikre at vår studie er designet på en måte som minimerer muligheten for feilkilder og øker sjansen for å observere en sammenheng mellom variablene våre.

Hvordan kan man øke intern validitet?

1. Kontrollgruppe

En kontrollgruppe kan bidra til å sikre intern validitet i vår undersøkelse. En kontrollgruppe er en gruppe som ikke mottar behandlingen eller variabelen som undersøkes. Det gir oss muligheten til å sammenligne resultatene og se om den behandlingen eller variabelen som undersøkes har effekt.

2. Tilfeldig utvalg

En tilfeldig utvalg sammen med randomisering, hjelper oss å øke intern validitet. Det betyr at vi har en sjanse til å velge representanter fra hele populasjonen vår, og det reduserer risikoen for bias. Randomisering bidrar også til å redusere uregelmessigheter for tildeling som kan oppstå når forskere bevisst velger grupper basert på forhåndsbestemte kriterier.

3. Eliminering av alternative årsaker

En av de største fiendene av intern validitet er alternative forklaringer. For å øke intern valitdteten, er det viktig å eliminere andre faktorer som kan påvirke resultatene. For eksempel, i tilfelle av en intervensjon-studie, bør deltakerne ikke vite hvilken gruppe de tilhører eller om de er under behandling eller ikke. Dette kan føre til at deltakerne resulterer i å endre sitt atferdsmønster som kan føre til alternative forklaringer.

4. Duplekstesting

Duplekstesting innebærer at undersøkelsen blir testet flere ganger, samt bruk av flere metoder for å oppnå de ønskede resultatene. Dette hjelper forskeren å verifisere at resultatene ikke skyldes tilfeldigheter og sikrer nøyaktigheten og dens konsistens.

5. Validitet og reliabilitet

Reliability er en annen viktig del av validitet. Reliability refererer til konsistensen over tid i resultatene av undersøkelsen vår. Hvis dataene våre er pålitelige, øker det sjansen for at forskjellige forskere som utfører samme eksperiment, vil oppnå tilsvarende resultater.

Konklusjon

Intern validitet er en viktig faktor når det gjelder å ha tillit til resultatene fra våre forskningsstudier. Det er avgjørende å forstå hvordan man kan øke intern validitet og eliminere andre faktorer som kan påvirke resultatene. Med en god forståelse av intern valditet og de forskjellige metodene som kan øke denne, kan vi være trygge på at resultatene vi får, representerer en sann refleksjon av variablene vi har studert.