Etiske kriser i vitenskapelig forskning og publisering

Etiske kriser i vitenskapelig forskning og publisering Som etiker har jeg ofte tenkt på de ulike etiske krisene som kan oppstå i vitenskapelig forskning og publisering. Forskere har en enorm påvirkning på samfunnet og kan derfor ikke overse etikken i forskning og publisering. Det er derfor viktig at vi tar etiske retningslinjer i betraktning for å sikre at forskning og publisering opprettholder høyeste standarder i etisk praksis. Her vil jeg diskutere noen av de etiske krisene som kan oppstå innenfor vitenskapelig forskning og publisering. 1. Uetisk praksis i vitenskapelig forskning Uetisk praksis i vitenskapelig forskning oppstår når forskere bryter de etiske retningslinjene for vitenskapelig forskning. Uetisk praksis kan inkludere feilaktig kreditering av medforfattere, utelatelse av kritisk informasjon i forskningsrapporter, og uklare eller feilaktige presentasjoner av forskningsresultater. En annen form for uetisk praksis i vitenskapelig forskning inkluderer forskning på menneskelige eller dyriske forsøksdyr, uten å ta hensyn til deres velferd. Det er viktig at forskere følger de etiske retningslinjene for vitenskapelig forskning for å hindre uetisk praksis. Forskere bør kjenne til og overholde retningslinjene fra respekterte organisasjoner som World Medical Association, National Institutes of Health og National Science Foundation. 2. Uetisk publisering av forskningsresultater Uetisk publisering av forskningsresultater oppstår når forskere presenterer bevisst feilaktige eller villedende resultater i sin forskning, eller når de utelater kritisk informasjon for å fremme en bestemt hypotese eller teori. Uetisk publisering av forskningsresultater kan også inkludere publisering av forskning som er falsk eller fabrikkert. For å unngå uetisk publisering av forskningsresultater bør forskere være åpne og ærlige om sin forskning. De bør ikke trekke villedende eller feilaktige konklusjoner og bør rapportere all relevant informasjon om sin forskning. Dette vil sikre at peer review-prosessen fungerer som den skal, og at publiserte forskningsresultater blir vurdert og verifisert riktig. 3. Uetisk konkurranse og korrupsjon Uetisk konkurranse og korrupsjon oppstår når forskere konkurrerer om finansiering og publisering av forskning på en uetisk måte. Dette kan inkludere uetisk samarbeid eller avtaler mellom forskere eller forskningsinstitusjoner, samt bruk av bestikkelse og ulovlige midler for å oppnå en fordelaktig posisjon. Forskere bør følge regler om fair play og konkurranse for å sikre at forskningsmidlene fordeles på en rettferdig og etisk måte. De bør også avstå fra å bruke ulovlige eller uetiske midler for å oppnå en fordelaktig posisjon. 4. Uetisk bruk av forskning Uetisk bruk av forskning oppstår når forskning blir brukt på en uetisk måte, for eksempel i militære eller kommersielle applikasjoner uten forskerens samtykke. Dette kan føre til konsekvenser som er skadelige for samfunnet. For å unngå uetisk bruk av forskning, bør forskere være åpne og ærlige om bruken av deres forskning. De bør også være oppmerksomme på potensiell bruk av deres forskning og hvor det kan medføre etiske dilemmaer. I konklusjon Det er viktig at forskere overholder etiske retningslinjer i vitenskapelig forskning og publisering, for å sikre at forskningsresultater opprettholder høyeste standarder i etisk praksis. Forskere bør gjøre seg kjent med og følge retningslinjene fra respekterte organisasjoner, samt avstå fra å engasjere seg i uetiske praksiser som kan føre til uønskede konsekvenser for samfunnet. Ved å jobbe sammen om å opprettholde høyeste standarder i etisk praksis, kan vi garantere at vitenskapelig forskning og publisering opprettholder sitt rykte som en pålitelig og verdifull kilde til informasjon for samfunnet som helhet. Referanser:
  • IAEA, "International Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources", Vienna, 2004.
  • WHO, "Guidelines on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services", Geneva, 1999.
  • NIH, "Guidelines for Ensuring the Quality of Information Disseminated to the Public", Washington D.C., 2002.
  • NSF, "Code of Ethics", Washington D.C., 2018.
Bildekilde: Pixabay.com. (2019) "Hands, World, Global, Earth, Protect." Hentet 19. oktober 2020, fra https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/06/12/59/hands-1887231_1280.jpg