Etikk i bruk av big data og personvern

Etikk i bruk av big data og personvern

Innledning

Big data har blitt et sentralt begrep i dagens samfunn, og bruken av dette har bare økt de siste årene. Omsetningen av persondata har blitt en milliardindustri, og det er blitt stadig vanskeligere å opprettholde personvern i en digitalisert verden. I denne artikkelen vil vi se på etikk i bruk av big data og personvern, og hvordan bruk av persondata berører våre menneskerettigheter.

Hva er big data?

Big data er store mengder data som oppstår i en digital verden. Dette kan for eksempel være data fra informasjonssamfunnet, sensorer, telekommunikasjon eller sosiale medier. Dataene er ofte komplekse og krever software som kan håndtere dem. Analyse av big data kan gi verdifull informasjon om for eksempel vaner, trender og mønstre.

Datakilder og bruk

Big data kan genereres fra mange kilder, som for eksempel mobiler, smarte hjemmesystemer, e-post og kredittkorttransaksjoner. Bruken av kunstig intelligens for å analysere disse dataene blir stadig mer utbredt. Etikken i bruk av big data kommer inn når man ser på hvordan dataene samles inn og brukes.

I mange tilfeller kan dataene man samler inn være uetiske, for eksempel personlige opplysninger som e-post, bilder og videoer. Sosiale medier-brukere blir stadig mer utsatt for overvåkning og analyse, og som følge av dette kan dataene deres ende opp i hendene til annonsører, markedsførere eller endog politiske partier.

Personvern og databeskyttelse

Bruk av big data har ført til et økende fokus på databeskyttelse og personvern. Hensikten med teknologien må være å samle inn og håndtere data på en ansvarlig måte. Dataene må være kryptert, og informasjonen man samler inn må være i overensstemmelse med lover og regler for personvern.

Bruken av persondata uten samtykke er ofte i strid med personvernregler. Som forbrukere har vi rett til å vite hva som skjer med våre personopplysninger. Det betyr at selskaper og organisasjoner som samler inn data må informere oss om hva som skjer med disse dataene og hvem som kan få tilgang til dem.

Big data og menneskerettigheter

Bruken av big data har også konsekvenser for våre menneskerettigheter. I noen tilfeller kan teknologien brukes til å undertrykke ytringsfrihet og politisk dissens. Et klassisk eksempel på dette er bruken av big data av myndigheter for å overvåke innbyggerne sine og hindre dem i å uttrykke seg.

Bruken av big data har også ført til en økning i diskriminering. Dette kan skje når algoritmer sorterer mennesker på grunnlag av data som rase, kjønn og etnisitet. Det kan føre til at bestemte grupper blir ekskludert fra arbeid, utdanning eller andre tjenester.

Konklusjon

Big data har mange positive fordeler og kan brukes for å gjøre samfunnet mer effektivt og produktivt. Samtidig er det viktig å opprettholde etisk praksis når man samler inn og bruker data. Det er også viktig å sørge for at menneskerettighetene blir respektert i denne sammenhengen.

Forbrukerne må være aktive deltakere når det gjelder deres egne persondata. Økt bevissthet om disse problemene kan hjelpe oss med å forstå hva som skjer med våre opplysninger. Dette kan også føre til at selskaper og organisasjoner blir mer transparente når det gjelder databeskyttelse og personvern.

Opposisjonsholdere mot bruken av big data i kommersiell og offentlig virksomhet vil fortsette å argumentere mot dens bruk, men big data ser ut til å være en uunngåelig trend i det digitale samfunnet. Det er viktig at bruk av data og teknologi foregår på en ansvarlig måte slik at potensielle konsekvenser blir minimert. Vi må bevisst tilnærme oss bruken av big data og personvern for å sikre at vi unngår skade på enkeltmennesket og samfunnet som helhet.